mpzpUchwała nr LV/738/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRĄŻYSKA – MAŁE ŻYWCZAŃSKIE”.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).