mpzpUchwała nr LIX/1341/14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Śródmieście IX”


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf