mpzpUchwała nr XXXVIII/778/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza w rejonie Ujejsca – część centralna i północna”


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).