mpzpUchwała nr XXXV/1063/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnice Sikornik i Trynek.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-04

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w wysokości 30% dla terenów oznaczonych symbolami 01 MWn – 10 MWn; 01 Un – 08 Un; 01 UPn – 06 UPn; 01 IKn – 02 IKn.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1

Załącznik2

 

Załączniki
Download this file (MPZP Gliwice.pdf)MPZP Gliwice.pdf[ ]672 kB
Download this file (Załącznik1.jpg)Załącznik1.jpg[ ]165 kB
Download this file (Załącznik2.jpg)Załącznik2.jpg[ ]149 kB