mpzpUchwała nr 528/LVI/2010 Rady Gminy Koszęcin z dnia 21 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Piłka, w Gminie Koszęcin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-26

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu rzestrzennym (Dz.U. nr 80 z 10 maja 2003, poz. 717 z późniejszymi zmianami) równą 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1.pdf)Zalacznik1.pdf[ ]1050 kB