mpzpUchwała nr 430/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Wiejskiej - Steblów w północnej części miasta Lublińca


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf