mpzpUchwała nr XLVI/47/369/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Kryry w gminie Suszec


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).