mpzpUchwała nr 706/XLVI/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, w obszarze na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej


Data uchwalenia: 2014-05-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).