mpzpUchwała nr 1031/LIX/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego po północnej stronie ul. Kordonowej


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-09

Zobacz treść planu (PDF).