mpzpUchwała nr XLVIII/442/2014 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).