mpzpUchwała nr LIV/807/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru Lasu Rokitnica w rejonie osiedla Gajdzikowe Górki w Zabrzu


Data uchwalenia: 2014-07-7
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-17

Zobacz treść planu (PDF).