mpzpUchwała nr LVI/310/14 Rady Gminy Świnna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świnna


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).