mpzpUchwała nr XXXIV/258/2014 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły dla obszaru działki nr 1114/3 obręb: Soblówka


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).