mpzpUchwała nr XLII/396/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagrospodarowania przestrzennego terenu "Trinitatis" w Bochni.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-07

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg

 

 

Załączniki
Download this file (TRINITATIS 1.jpg)TRINITATIS 1.jpg[ ]200 kB
Download this file (TRINITATIS 10.jpg)TRINITATIS 10.jpg[ ]282 kB
Download this file (TRINITATIS 11.jpg)TRINITATIS 11.jpg[ ]435 kB
Download this file (TRINITATIS 12.jpg)TRINITATIS 12.jpg[ ]1438 kB
Download this file (TRINITATIS 13.jpg)TRINITATIS 13.jpg[ ]1157 kB
Download this file (TRINITATIS 14.jpg)TRINITATIS 14.jpg[ ]989 kB
Download this file (TRINITATIS 15.jpg)TRINITATIS 15.jpg[ ]821 kB
Download this file (TRINITATIS 16.jpg)TRINITATIS 16.jpg[ ]261 kB
Download this file (TRINITATIS 17.jpg)TRINITATIS 17.jpg[ ]302 kB
Download this file (TRINITATIS 18.jpg)TRINITATIS 18.jpg[ ]1714 kB
Download this file (TRINITATIS 19.jpg)TRINITATIS 19.jpg[ ]1850 kB
Download this file (TRINITATIS 2.jpg)TRINITATIS 2.jpg[ ]504 kB
Download this file (TRINITATIS 20.jpg)TRINITATIS 20.jpg[ ]1155 kB
Download this file (TRINITATIS 21.jpg)TRINITATIS 21.jpg[ ]1774 kB
Download this file (TRINITATIS 22.jpg)TRINITATIS 22.jpg[ ]338 kB
Download this file (TRINITATIS 23.jpg)TRINITATIS 23.jpg[ ]243 kB
Download this file (TRINITATIS 24.jpg)TRINITATIS 24.jpg[ ]1893 kB
Download this file (TRINITATIS 25.jpg)TRINITATIS 25.jpg[ ]2217 kB
Download this file (TRINITATIS 26.jpg)TRINITATIS 26.jpg[ ]1788 kB
Download this file (TRINITATIS 27.jpg)TRINITATIS 27.jpg[ ]2411 kB
Download this file (TRINITATIS 28.jpg)TRINITATIS 28.jpg[ ]259 kB
Download this file (TRINITATIS 29.jpg)TRINITATIS 29.jpg[ ]1268 kB
Download this file (TRINITATIS 3.jpg)TRINITATIS 3.jpg[ ]665 kB
Download this file (TRINITATIS 30.jpg)TRINITATIS 30.jpg[ ]2090 kB
Download this file (TRINITATIS 31.jpg)TRINITATIS 31.jpg[ ]2760 kB
Download this file (TRINITATIS 32.jpg)TRINITATIS 32.jpg[ ]2047 kB
Download this file (TRINITATIS 33.jpg)TRINITATIS 33.jpg[ ]170 kB
Download this file (TRINITATIS 34.jpg)TRINITATIS 34.jpg[ ]729 kB
Download this file (TRINITATIS 35.jpg)TRINITATIS 35.jpg[ ]1898 kB
Download this file (TRINITATIS 36.jpg)TRINITATIS 36.jpg[ ]2852 kB
Download this file (TRINITATIS 37.jpg)TRINITATIS 37.jpg[ ]2326 kB
Download this file (TRINITATIS 38.jpg)TRINITATIS 38.jpg[ ]179 kB
Download this file (TRINITATIS 39.jpg)TRINITATIS 39.jpg[ ]329 kB
Download this file (TRINITATIS 4.jpg)TRINITATIS 4.jpg[ ]745 kB
Download this file (TRINITATIS 40.jpg)TRINITATIS 40.jpg[ ]2396 kB
Download this file (TRINITATIS 41.jpg)TRINITATIS 41.jpg[ ]1043 kB
Download this file (TRINITATIS 42.jpg)TRINITATIS 42.jpg[ ]1688 kB
Download this file (TRINITATIS 43.jpg)TRINITATIS 43.jpg[ ]1408 kB
Download this file (TRINITATIS 44.jpg)TRINITATIS 44.jpg[ ]875 kB
Download this file (TRINITATIS 45.jpg)TRINITATIS 45.jpg[ ]466 kB
Download this file (TRINITATIS 5.jpg)TRINITATIS 5.jpg[ ]641 kB
Download this file (TRINITATIS 6.jpg)TRINITATIS 6.jpg[ ]379 kB
Download this file (TRINITATIS 7.jpg)TRINITATIS 7.jpg[ ]932 kB
Download this file (TRINITATIS 8.jpg)TRINITATIS 8.jpg[ ]1331 kB
Download this file (TRINITATIS 9.jpg)TRINITATIS 9.jpg[ ]860 kB