mpzpUchwała nr XII/109/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Olchawa w Gminie Nowy Wiśnicz w zakresie tekstu planu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-18

Zobacz treść planu (PDF)