mpzpUchwała nr XLVI/929/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Kadeckiej i Siemianowickiej


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).