mpzpUchwała nr L/373/2014 Rady Gminy Mstów z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów dla części działki nr 560/1 we wsi Jaskrów


Data uchwalenia: 2014-07-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).