mpzpUchwała nr L/372/2014 Rady Gminy Mstów z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Wancerzów w gminie Mstów, w rejonie ulicy Brzozowej


Data uchwalenia: 2014-07-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).