mpzpUchwała nr 549/LVII/2010 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Ligonia i ul. Łazowskiej w Koszęcinie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-03

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 10 maja 2003, poz. 717 z późniejszymi zmianami) równą 0,1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Załącznik3.pdf

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik3.pdf)Zalacznik3.pdf[ ]20 kB