mpzpUchwała nr XXVIII/301/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany punktowej obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Trinitatis” w Bochni.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-24

Zobacz treść planu (PDF)