mpzpUchwała nr XII/110/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży w zakresie tekstu planu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-18

Zobacz treść planu (PDF)