mpzpUchwała nr XXX/290/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży w zakresie działki nr 211


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-06

Zobacz treść planu (PDF).