mpzpUchwała nr XLII/326/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzeszów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-15

Zobacz treść planu (PDF)