mpzp Uchwała nr XLII/192/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra obejmującego tereny działalności gospodarczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w miejscowości Krzeszów.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-01

Renta planistyczna:

Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1, stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Załączniki
Download this file (MPZP Kamienna Góra.pdf)MPZP Kamienna Góra.pdf[ ]538 kB
Download this file (Zalacznik1.JPG)Zalacznik1.JPG[ ]2170 kB
Download this file (Zalacznik2.pdf)Zalacznik2.pdf[ ]44 kB
Download this file (Zalacznik3.pdf)Zalacznik3.pdf[ ]47 kB