mpzp Uchwała nr XXI/119/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Wysokiej, Cegielnianej i Janka Krasickiego w Kamiennej Górze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-10

Renta planistyczna:

1. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 równą 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

 

Załączniki
Download this file (MPZP Kamienna Góra.pdf)MPZP Kamienna Góra.pdf[ ]962 kB
Download this file (Zalacznik3.pdf)Zalacznik3.pdf[ ]3928 kB