mpzp uchwała nr XXVI/154/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Papieża Jana Pawła II i Mostowej w Kamiennej Górze


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-06

Zobacz treść planu (PDF).