mpzpUchwała nr XLV/600/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „A”.


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-17

Zobacz treść planu (PDF).