mpzpUchwała nr XLVI/763/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „A”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-09

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, wynosi 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

zalacznik_4.pdf
zalacznik_1.pdf
zalacznik_2.pdf
zalacznik_3.pdf

Załączniki
Download this file (zalacznik_3.pdf)zalacznik_3.pdf[ ]37786 kB