mpzpUchwała nr XXVI/366/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka – obszar A.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-02

Zobacz treść planu (PDF)