mpzpUchwała nr XXXIII/316/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar w rejonie przysiółka Gliniane w Istebnej


Data uchwalenia: 2014-02-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-26

Zobacz treść planu (PDF).