mpzpUchwała nr XXXVIII/404/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla „Kurów” w Bochni


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-24

Zobacz treść planu (PDF).