Uchwała nr XXV/370/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta "Wisła Skolnity W"

Zobacz treść planu (PDF).