mpzpUchwala nr XLIII/272/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łapanów".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-18

Zobacz treść planu (PDF)