mpzpUchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie ZMIANY „MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAPANÓW”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-17

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawek służących naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku, w tym:

1) stawkę o wysokości 15% dla:

a) terenów o symbolach KU,PU,U,

b) terenów o symbolach KS;

2) stawkę o wysokości 10% dla:

a) terenów o symbolach MN,UTL oraz terenów MN,UTL-W,

b) terenów o symbolach MN,U oraz terenów MN,U-W i MN,U-G,

c) terenów o symbolach MU,

d) terenów o symbolach MU,UTL,

e) terenów o symbolach MN,U,UTL,

f) terenów o symbolach UTL;

3) stawkę o wysokości 5% dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF)

 Załącznik1.pdf

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1.pdf)Zalacznik1.pdf[ ]21425 kB