mpzp Uchwała nr XXXIX/289/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piława Dolna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-15
Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty określonej w art. 36 ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1A

Załącznik 1B

Załącznik 1C

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1A.pdf)Zalacznik1A.pdf[ ]4375 kB
Download this file (Zalacznik1B.pdf)Zalacznik1B.pdf[ ]1706 kB
Download this file (Zalacznik1c.pdf)Zalacznik1c.pdf[ ]2974 kB