Uchwała nr XVII/117/11 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Dzierżoniów – obręb Tuszyn.

Zobacz treść planu (PDF).