Uchwała nr LII/315/09 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta – Osiedle Tęczowe i Osiedle Złote w Dzierżoniowie

Zobacz treść planu (PDF).