Uchwała nr III/17/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowizna.

Zobacz treść planu (PDF).