Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mościsko.

Zobacz treść planu (PDF).