Uchwała nr XXXIX/294/18 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie – część C

Zobacz treść planu (PDF).