Uchwała nr XLIV/435/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie

Zobacz treść planu (PDF).