Uchwała nr XLV/453/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry – T. Kościuszki” w Głogowie

Zobacz treść planu (PDF).