Uchwała nr XXVII/210/2017 Rady Gminy Żukowice z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Kamiona, Słone, Zabłocie i Żukowice w gminie Żukowice dla północnego fragmentu działki 581/4 w obrębie Żukowice

Zobacz treść planu (PDF).