Uchwała nr XVIII/121/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra, części działki nr 197/3.

Zobacz treść planu (PDF).