Uchwała nr LV/390/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra dla terenu działki nr 1255

Zobacz treść planu (PDF).