Uchwała nr LV/392/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra dla działki nr 70/1 w obrębie Włodków Dolny

Zobacz treść planu (PDF).