Uchwała nr XLIV/327/13 Rady Miejskiej Góry z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra, działki nr 172/5, 172/7, 172/8

Zobacz treść planu (PDF).