Uchwała nr LV/393/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra dla działki nr 919 w obrębie Witoszyce

Zobacz treść planu (PDF).