Uchwała nr XLIII/366/17 Rady Miejskiej Góry z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Radosław

Zobacz treść planu (PDF).