Uchwała nr XXXI/201/2008 Rady Miejskiej w Górze z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra dla działki nr 639/3

Zobacz treść planu (PDF).